SEH Eigenwoning Challenge (module 3)

Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Studiebelasting: 1 uur

De Eigenwoning Challenge is ontwikkeld om je kennis van de eigenwoningregeling te testen. We behandelen de belangrijkste onderwerpen en verduidelijken deze aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zo ben je weer je volledig op de hoogte van de ingewikkelde regels met betrekking tot de woning en schulden op de woning. De Eigenwoning Challenge bestaat uit drie modules, waarbij elke module vijf onderwerpen omvat. Na elk onderwerp is er een toetsvraag. Aan het einde van elke module volgt een toets bestaande uit 8 meerkeuzevragen. Je ontvangt direct feedback en uitleg bij elk antwoord. Zodra je alle drie modules hebt voltooid, ben je weer volledig up-to-date en verdien je 3 PE B-punten.

In de maanden september, oktober en november is elke maand een nieuwe module voor jou beschikbaar, waarin de volgende onderwerpen worden besproken.

Module 1 (nu beschikbaar)

1.1. De eigen woning en de eigenwoningschuld
1.2. Verhuisregelingen bij aan- en verkoop en de echtscheidingsregeling
1.3. Oud recht (overgangsrecht en renteaftrek) en nieuw recht (looptijd en aflossingsstand)
1.4. De bijleenregeling en de samenstelling van de hypotheekconstructie
1.5. Gevolgen van een verkeerde toepassing van de aflossingsstand

Module 2 (nu beschikbaar)

2.1. Fiscale partners (het partnerbegrip) en anti-misbruikbepalingen
2.2. Wijzigingen per 1 januari 2022 bij partners met een eigenwoningverleden
2.3. Partnerrelaties en adviesmogelijkheden
2.4. Wettelijke regeling (en vergoedingsrechten) en draagplichtovereenkomst
2.5. Verbreken van de relatie en de gevolgen bij de aankoop van een nieuwe woning

Module 3 (beschikbaar vanaf 1 november 2023)

3.1. Toepassing van een gezamenlijk en individueel aftrekverleden
3.2. Verkoop van de oude woning na aankoop nieuwe woning bij een hogere overwaarde
3.3. Eigendom van de woning verwerven van de partner
3.4. Spelregels met de KEW en de SEW (en de mogelijkheden bij afkoop)
3.5. Tips bij de vastlegging van het advies in het adviesrapport

Wij wensen jou veel succes met het voltooien van de SEH Eigenwoning Challenge!